Restorāna “Ferma” īpašnieks un šefpavārs Māris Astičs, kurš arī ir apņēmies restorānā atteikties no Eiropas zuša patēriņa: "Gan likumīga, gan nelikumīga zvejniecība no paaudzes paaudzē radījušas sekas, ar kurām mēs saskaramies šobrīd. Tā pat arī ražotnes un HES ir mainījuši upju gultnes un mainījuši zivju nārstošanas tendences. Izzudušas Baltijas stores. Ļoti samazinājusies zušu populācija. Mēs esam apņēmušies ar savu darbību un ideju par ēdienu saudzēt zivju un visu citu produktu izmantojamību. Un vēršam uzmanību to ievērot citiem. Mēs mīlam to, ko darām un ar mīlestību un cieņu izturamies pret dabu."