Alata

Thymallus thymallus

Alata
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Suga ir iekļauta īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo sugu sarakstā, jo suga Eiropā ir apdraudēta kopējās upju ekoloģiskās situācijas pasliktināšanās dēļ. Parasti netiek audzēta akvakultūrā kā tirgus produkts.

Alata ir lašveidīgo kārtas zivs. Sastopama dažās Latvijas upēs, tās klātbūtne upē liecina par ūdens tīrību un augstu vides kvalitāti kopumā. Pārtiek no dažādiem kukaiņiem, kā arī nelielām zivīm. Atļauts lomā paturēt vienu zivi, sākot no 30 cm. 

Iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā. Sugas saglabāšanas nolūkos Latvijas upēs tiek mākslīgi pavairota. Vairākās upēs alatu populācijas ir uz iznīkšanas robežas.


Alata ir lašveidīgo kārtas zivs. Sastopama dažās Latvijas upēs, tās klātbūtne upē liecina par ūdens tīrību un augstu vides kvalitāti kopumā. Pārtiek no dažādiem kukaiņiem, kā arī nelielām zivīm. Atļauts lomā paturēt vienu zivi, sākot no 30 cm. 

Iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā. Sugas saglabāšanas nolūkos Latvijas upēs tiek mākslīgi pavairota. Vairākās upēs alatu populācijas ir uz iznīkšanas robežas.