Brētliņa

Sprattus sprattus

Brētliņa
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Uzmanīgi!
  • Ja nozvejota ar pelaģisko trali Skagerakā, Kategatā, Ziemeļjūrā.

    Clupeonella cultriventris: Ja nozvejota ar riņķvadu Melnajā jūrā.
Ēdiet uz veselību!
  • Ja nozvejota ar pelaģisko trali Baltijas jūrā vai Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā.

Brētliņas dzīvo baros un tās sastopamas gan atklātā jūrā, gan piekrastē. Tās līdzinās siļķēm, bet pieaugušas ir mazākas. Tāpat kā siļķes, arī brētliņu krājumi var ievērojami svārstīties no gada uz gadu. Papildu izmantošanai pārtikā (kā ķilavas, šprotes), brētliņas izmanto arī kā barības zivis zivju audzētavās. Brētliņas ir sastopamas Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā un visā Baltijas jūrā, izņemot Botnijas līci.

Brētliņas dzīvo baros un tās sastopamas gan atklātā jūrā, gan piekrastē. Tās līdzinās siļķēm, bet pieaugušas ir mazākas. Tāpat kā siļķes, arī brētliņu krājumi var ievērojami svārstīties no gada uz gadu. Papildu izmantošanai pārtikā (kā ķilavas, šprotes), brētliņas izmanto arī kā barības zivis zivju audzētavās. Brētliņas ir sastopamas Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā un visā Baltijas jūrā, izņemot Botnijas līci.