Karpa

Cyprinus carpio

Karpa
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Ēdiet uz veselību!
Ja audzēta Latvijā vai citur Eiropā.

Karpas Eiropā tiek plaši audzētas jau kopš viduslaikiem, Latvijas teritorijā tās ievestas 13. gs. Sastopama arī dabiskos ūdeņos, kur nonāk mākslīgas ielaišanas rezultātā un izbēgot no dīķsaimniecībām. Karpām piemēroti tekoši un stāvoši, labi sasilstoši ūdeņi ar dūņainu grunti. To garums sasniedz līdz 90 cm, svars reti pārsniedz 20 kg. Dabiskā vidē Latvijā vairojas retos gadījumos.  

 Visvairāk audzētā zivju suga Latvijā.

 

Karpas Eiropā tiek plaši audzētas jau kopš viduslaikiem, Latvijas teritorijā tās ievestas 13. gs. Sastopama arī dabiskos ūdeņos, kur nonāk mākslīgas ielaišanas rezultātā un izbēgot no dīķsaimniecībām. Karpām piemēroti tekoši un stāvoši, labi sasilstoši ūdeņi ar dūņainu grunti. To garums sasniedz līdz 90 cm, svars reti pārsniedz 20 kg. Dabiskā vidē Latvijā vairojas retos gadījumos.  

 Visvairāk audzētā zivju suga Latvijā.