Upes nēģis

Lampetra fluviatilis

Upes nēģis
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Ēdiet uz veselību!
Ja iegūts legālā zvejā Latvijas upēs. Suga tiek mākslīgi pavairota, lai kompensētu Daugavas HES kaskādes aizsprostu radītos nārsta vietu zaudējumus.

Upes nēģis agrīno savas dzīves daļu pavada upēs, pieaugušā vecumā līdz nārsta laikam uzturas jūrā. Dzimumgatavību tie sasniedz 4 – 7 gadu vecumā un pēc nārsta aptuveni 2 nedēļu laikā iet bojā. Migrācijas laikā tas dienā var veikt pat 13 km lielu attālumu. Latvijā jau kopš 1960. gada nēģi tiek mākslīgi pavairoti. To svars parasti sasniedz 230 g, garums 20 – 45 cm. Nēģu zvejošanai izmanto murdus, murdu tačus. Viena no populārākajām sugām rūpnieciskajā zvejā iekšējos ūdeņos.

Upes nēģis agrīno savas dzīves daļu pavada upēs, pieaugušā vecumā līdz nārsta laikam uzturas jūrā. Dzimumgatavību tie sasniedz 4 – 7 gadu vecumā un pēc nārsta aptuveni 2 nedēļu laikā iet bojā. Migrācijas laikā tas dienā var veikt pat 13 km lielu attālumu. Latvijā jau kopš 1960. gada nēģi tiek mākslīgi pavairoti. To svars parasti sasniedz 230 g, garums 20 – 45 cm. Nēģu zvejošanai izmanto murdus, murdu tačus. Viena no populārākajām sugām rūpnieciskajā zvejā iekšējos ūdeņos.