Ziemeļu ēdamgliemene jeb mīdija 

Mytilus edulis

Ziemeļu ēdamgliemene jeb mīdija 
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
  • Ja ievāktas, skrāpējot jūras gultni ar dragām vai ar traļiem, neatkarīgi no zvejas vietas.
Uzmanīgi!
Ja zvejota ar dragām Dānijā vai audzētas Vācijā un Nīderlandē.
Ēdiet uz veselību!
  • Ja vāktas ar rokām Norvēģijā vai ja audzētas Eiropā. 

Mīdijas piestiprinās pie akmeņiem, klintīm un citām cietām virsmām apmēram 10 m zem ūdens virsmas, veidojot blīvus barus. Tām patīk vietas, kur dominē spēcīgas straumes. Ziemeļu ēdamgliemenes sastopamas visās mērena un auksta ūdens jūrās, ieskaitot Baltijas jūru. Savvaļā mīdijas tiek zvejotas, skrāpējot jūras gultni ar dragām, vai arī novācot tās ar rokām. 

Mīdijas tiek plaši audzētas akvakultūrā un to audzēšana ir salīdzinoši vienkārša – ēdamgliemenes barojas, no ūdens filtrējot planktonu. Mīdijas tiek audzētas dažādos veidos, piemēram, lietojot speciālus, ar tīklu apvilktus rāmjus, uz ūdenī iegremdētām virvēm un uz paisuma-bēguma zonās iedzītiem stabiem.  

Filtrējot ūdeni un izņemot no tā organiskās daļiņas mīdijas spēlē nozīmīgu lomu jūru un okeānu attīrīšanā.

Mīdijas piestiprinās pie akmeņiem, klintīm un citām cietām virsmām apmēram 10 m zem ūdens virsmas, veidojot blīvus barus. Tām patīk vietas, kur dominē spēcīgas straumes. Ziemeļu ēdamgliemenes sastopamas visās mērena un auksta ūdens jūrās, ieskaitot Baltijas jūru. Savvaļā mīdijas tiek zvejotas, skrāpējot jūras gultni ar dragām, vai arī novācot tās ar rokām. 

Mīdijas tiek plaši audzētas akvakultūrā un to audzēšana ir salīdzinoši vienkārša – ēdamgliemenes barojas, no ūdens filtrējot planktonu. Mīdijas tiek audzētas dažādos veidos, piemēram, lietojot speciālus, ar tīklu apvilktus rāmjus, uz ūdenī iegremdētām virvēm un uz paisuma-bēguma zonās iedzītiem stabiem.  

Filtrējot ūdeni un izņemot no tā organiskās daļiņas mīdijas spēlē nozīmīgu lomu jūru un okeānu attīrīšanā.