Arktikas palija

Salvelinus alpinus

Arktikas palija
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Ja nozvejota Eiropas iekšzemes ūdeņos.
Uzmanīgi!
Ja audzēta Zviedrijā vai dīķos Eiropā.
Ēdiet uz veselību!
Ja  audzēta Islandē, Austrijā vai recirkulācijas sistēmās Eiropā. Ja audzēta saskaņā ar ASC sertifikātu.    

Aukstu ūdeni mīloša lašveidīgā zivs. Palija ir cirkumpolāra suga – sastopama visapkārt zemeslodei ziemeļu reģionos. Barojas ar ūdens bezmugurkaulniekiem, kukaiņiem un zivīm. Sastopamas migrējošas (nārsto upēs, bet barojas jūrā) un saldūdens formas. 

Sakarā ar tās augsto kulināro vērtību arvien aktīvāk tiek audzēta akvakultūrā, nelielā apjomā arī Latvijā.

Aukstu ūdeni mīloša lašveidīgā zivs. Palija ir cirkumpolāra suga – sastopama visapkārt zemeslodei ziemeļu reģionos. Barojas ar ūdens bezmugurkaulniekiem, kukaiņiem un zivīm. Sastopamas migrējošas (nārsto upēs, bet barojas jūrā) un saldūdens formas. 

Sakarā ar tās augsto kulināro vērtību arvien aktīvāk tiek audzēta akvakultūrā, nelielā apjomā arī Latvijā.