Ķīsis

Gymnocephalus cernua

Ķīsis
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Ēdiet uz veselību!
Ja zvejots Latvijas vai Igaunijas iekšējos ūdeņos, kā arī Rīgas līča piekrastē.
Ķīsis uzturas baros. Pamatbarība - piegrunts bezmugurkaulnieki. Ķīša svars ir salīdzinoši neliels, aptuveni 50 - 100 g. Plaši sastopams dažādās ūdenstilpēs Latvijā. Dod priekšroku eitropiem ūdensbaseiniem.
Dzimumgatavība iestājas 1 – 5 gadu vecumā. Dzimumgatavība iestājas 1 – 5 gadu vecumā, kad to garums sasniedz 3 – 12 cm. Pasaulē tā vecums var sasniegt pat 20 gadus. Populācija ir stabila.
Ķīsis uzturas baros. Pamatbarība - piegrunts bezmugurkaulnieki. Ķīša svars ir salīdzinoši neliels, aptuveni 50 - 100 g. Plaši sastopams dažādās ūdenstilpēs Latvijā. Dod priekšroku eitropiem ūdensbaseiniem.
Dzimumgatavība iestājas 1 – 5 gadu vecumā. Dzimumgatavība iestājas 1 – 5 gadu vecumā, kad to garums sasniedz 3 – 12 cm. Pasaulē tā vecums var sasniegt pat 20 gadus. Populācija ir stabila.