Zandarts

Sander lucioperca

Zandarts
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!

Ja  nozvejots ar tīkliem Baltijas jūras rietumu daļā vai Botnijas līcī.    

Uzmanīgi!
Ja  nozvejots ar tīkliem vai āķu jedām Latvijas, Lietuvas vai Polijas iekšējos ūdeņos vai ar tīkliem vai velkamajiem vadiem Peipusa ezerā. Ja nozvejots ar murdiem Lietuvā vai Igaunijā.
Ēdiet uz veselību!
  • Ja nozvejots Latvijas ezeros, kur notikusi zandartu pavairošana, ar žaunu tīkliem Peipusa vai Vertsjerva ezerā, audzēts recirkulācijas sistēmās Dānijā, Vācijā vai Nīderlandē. Ja iegūts saskaņā ar MSC sertifikātu.

Zandarts ir plēsīga zivs, kas pielāgojies medībām seklos un duļķainos ūdeņos, kur tas ķer nelielas zivis. Zandarts ir saldūdeņu zivs, kas dzīvo upēs un ezeros, bet sastopams arī Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē. Zandarts var izaugt ļoti liels, retos gadījumos pat garāks par metru un smagāks par 15 kg. Latvijā, zandarta populāciju uzturēšanai, mazuļi tiek ielaisti daudzos ezeros, kā rezultātā tas pašlaik ir plaši izplatīts saldūdeņos. Populāra zivs zvejnieku un makšķernieku vidū. Minimālais nozvejas izmērs Latvijā ir 45 cm.

Zandarts ir plēsīga zivs, kas pielāgojies medībām seklos un duļķainos ūdeņos, kur tas ķer nelielas zivis. Zandarts ir saldūdeņu zivs, kas dzīvo upēs un ezeros, bet sastopams arī Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē. Zandarts var izaugt ļoti liels, retos gadījumos pat garāks par metru un smagāks par 15 kg. Latvijā, zandarta populāciju uzturēšanai, mazuļi tiek ielaisti daudzos ezeros, kā rezultātā tas pašlaik ir plaši izplatīts saldūdeņos. Populāra zivs zvejnieku un makšķernieku vidū. Minimālais nozvejas izmērs Latvijā ir 45 cm.