Zandarts

Sander lucioperca

Zandarts
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!

Ja nozvejots ar tīkliem Baltijas jūras rietumu daļā vai Botnijas līcī.

Ja nozvejots ar murdiem vai žaunu tīkliem Krievijā, Polijā vai Rīgas jūras līcī.

Ja nozvejots ar žaunu tīkliem Kazahstānas, Turcijas, Krievijas, Polijas un Lietuvas iekšējos ūdeņos.
Uzmanīgi!
Ja nozvejots ar žaunu tīkliem, āķu zveja ar rokām vai āķu zvejā ar makšķeri Latvijas, Lietuvas vai Polijas iekšējos ūdeņos.

Ja nozvejots ar murdiem Lietuvā vai Igaunijā.
Ēdiet uz veselību!
  • Ja nozvejots Latvijas ezeros, kur notikusi zandartu pavairošana, ar žaunu tīkliem vai murdiem Peipusa vai ar žaunu tīkliem Vertsjerva ezerā, Igaunijā.

  • Ja audzēts recirkulācijas sistēmās Dānijā, Vācijā vai Nīderlandē.

Zandarts ir plēsīga zivs, kas pielāgojies medībām seklos un duļķainos ūdeņos, kur tas ķer nelielas zivis. Zandarts ir saldūdeņu zivs, kas dzīvo upēs un ezeros, bet sastopams arī Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē. Zandarts var izaugt ļoti liels, retos gadījumos pat garāks par metru un smagāks par 15 kg. Latvijā, zandarta populāciju uzturēšanai, mazuļi tiek ielaisti daudzos ezeros, kā rezultātā tas pašlaik ir plaši izplatīts saldūdeņos. Populāra zivs zvejnieku un makšķernieku vidū. Minimālais nozvejas izmērs Latvijā ir 45 cm.

Zandarts ir plēsīga zivs, kas pielāgojies medībām seklos un duļķainos ūdeņos, kur tas ķer nelielas zivis. Zandarts ir saldūdeņu zivs, kas dzīvo upēs un ezeros, bet sastopams arī Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē. Zandarts var izaugt ļoti liels, retos gadījumos pat garāks par metru un smagāks par 15 kg. Latvijā, zandarta populāciju uzturēšanai, mazuļi tiek ielaisti daudzos ezeros, kā rezultātā tas pašlaik ir plaši izplatīts saldūdeņos. Populāra zivs zvejnieku un makšķernieku vidū. Minimālais nozvejas izmērs Latvijā ir 45 cm.