Zeltainā jūraskarūsa jeb dorada

Sparus aurata

Zeltainā jūraskarūsa jeb dorada
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
  • Ja nozvejota ar tīkliem  Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā vai ar tīkliem un traļiem Vidusjūrā.
Uzmanīgi!
  • Ja audzēta Francijā vai Vidusjūrā. Ja nozvejota ar makšķeri Vidusjūrā vai Atlantijas okeāna ziemeļasutrumu daļā.
Ēdiet uz veselību!
Ja audzēta saskaņā ar ASC sertifikātu.

Zeltainā jūraskarūsa jeb dorada dabiski sastopama Atlantijas okeāna rietumu daļā, kā arī Vidusjūrā. Apdzīvo jūru piekrasti, līdz aptuveni 50 m dziļumam. Galvenokārt barojas ar moluskiem, retāk augiem. Viena no populārākajām sālsūdens akvakultūras sugām Eiropā, it īpaši Vidusjūras reģionā. Parasti doradas tirdzniecībai piemērotu svaru (400 – 600 g) sasniedz aptuveni pusotra gada laikā.


Zeltainā jūraskarūsa jeb dorada dabiski sastopama Atlantijas okeāna rietumu daļā, kā arī Vidusjūrā. Apdzīvo jūru piekrasti, līdz aptuveni 50 m dziļumam. Galvenokārt barojas ar moluskiem, retāk augiem. Viena no populārākajām sālsūdens akvakultūras sugām Eiropā, it īpaši Vidusjūras reģionā. Parasti doradas tirdzniecībai piemērotu svaru (400 – 600 g) sasniedz aptuveni pusotra gada laikā.