Siļķe (reņģe)

Clupea harengus (Clupea harengus membras)

Siļķe (reņģe)
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Ja zvejota ar pelaģiskiem žaunu tīkliem Dāņu šaurumā (FAO 27; ICES 22; 23; 24; IIIa).

Ja nozvejota ar riņķvadiem Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (FAO 21; NAFO 4R)
Uzmanīgi!
Ja nozvejota ar pelaģiskiem traļiem pie Īrijas un Islandes (FAO 27 VIa; VIIb; VIIc; 7a).

Ja nozvejota ar riņķvadiem Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (Kanāda, FAO 21; NAFO 3K; 3L; 4T; 4V; 4Vn; 4Vs; 4W; 4x).

Ja nozvejota ar pelaģisko trali vai tīkliem Baltijas jūrā vai ar tīkliem Kategatā un Skagerakā (FAO 27; ICES 25; 26; 27; 28; 29; 32).
Ēdiet uz veselību!
Ja nozvejota ar murdiem, stāvvadiem, riņķvadiem vai pelaģiskiem traļiem Baltijas jūrā, Rīgas līcī vai Atlantijas okeāna ziemeļu daļā (FAO 27 I; II; IV; V; XIVa; 22 - 32).

Ja nozvejota ar riņķvadu Atlantijas okeāna ziemeļrietumos (ASV).

Ja nozvejota ar murdiem vai pelaģiskiem traļiem Baltijas jūrā, Rīgas līcī (FAO 27.3).

Siļķe jeb reņģe ir viena no Atlantijas siļķes pasugām. Siļķu augšanas ātrums, migrācijas raksturs un nārstošanas laiks dažādās vietās atšķiras. Reņģes dzīvo Baltijas jūrā, baros līdz 80 m dziļumam. To barību galvenokārt veido mikroskopiski vēžveidīgie. Reņģe ir ļoti nozīmīgs zvejas objekts, Latvijā nozvejo ap 20 tk. tonnu gadā.

Siļķe jeb reņģe ir viena no Atlantijas siļķes pasugām. Siļķu augšanas ātrums, migrācijas raksturs un nārstošanas laiks dažādās vietās atšķiras. Reņģes dzīvo Baltijas jūrā, baros līdz 80 m dziļumam. To barību galvenokārt veido mikroskopiski vēžveidīgie. Reņģe ir ļoti nozīmīgs zvejas objekts, Latvijā nozvejo ap 20 tk. tonnu gadā.