Strauta forele

Salmo trutta fario

Strauta forele
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Ja nozvejota savvaļā – dabiskās strauta foreļu populācijas ir apdraudētas vides izmaiņu (HES aizsprostu; bebru, Amerikas ūdeļu ietekmes; lauksaimniecības piesārņojuma) un pārzvejas dēļ.
Ēdiet uz veselību!
Ja audzēta akvakultūrā Latvijā vai Austrijā.

Strauta forele ir plaši izplatīta suga visā pasaulē; Latvijā sastopama lielākajā daļā mazo upju, mazāk Zemgalē. Saldūdens zivs, dzīvo straujās ūdenstecēs, kur skābekļa saturs ir augsts. Barojas ar kukaiņiem, to kāpuriem un zivīm. Minimālais nozvejas garums ir 35 cm, taču pasaulē maksimālais reģistrētais garums ir 140 cm. Aptuvenais dzīves ilgums ir vismaz 10 gadi.

Strauta forele ir plaši izplatīta suga visā pasaulē; Latvijā sastopama lielākajā daļā mazo upju, mazāk Zemgalē. Saldūdens zivs, dzīvo straujās ūdenstecēs, kur skābekļa saturs ir augsts. Barojas ar kukaiņiem, to kāpuriem un zivīm. Minimālais nozvejas garums ir 35 cm, taču pasaulē maksimālais reģistrētais garums ir 140 cm. Aptuvenais dzīves ilgums ir vismaz 10 gadi.