Lielā ķemmīšgliemene

Pecten spp (Pecten maximus)

Lielā ķemmīšgliemene
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
  • Ja ievāktas, skrāpējot jūras gultni ar dragām vai ar traļiem, neatkarīgi no zvejas vietas.
Uzmanīgi!

Ēdiet uz veselību!
  • Ja ievāktas ar neliela apjoma zveju vai nirēju ievāktas ar rokām Norvēģijā, Atlantijas okeāna ziemeļu daļā - Francijā, Īrijā, Lielbritānijā. 
  • Ja audzētas Peru vai Čīlē.

Ķemmīšgliemenes sauc arī par jūras ķemmītēm, un tās dzīvo smilšainās gultnēs, daļēji ierakušās smiltīs. Gliemenes barojas, no ūdens izfiltrējot aļģes, un tās var pārvietoties, izspiežot no gliemežvākiem ūdens strūklu. Ķemmīšgliemenes var nodzīvot līdz 20 gadu vecumam, un to izplatības areāls ir no Spānijas Atlantijas okeāna piekrastes līdz pat Norvēģijas ziemeļiem. Baltijas jūrā sastopamas gar Bohuslēnas piekrasti un uz dienvidiem līdz Kategatam.

Ķemmīšgliemenes sauc arī par jūras ķemmītēm, un tās dzīvo smilšainās gultnēs, daļēji ierakušās smiltīs. Gliemenes barojas, no ūdens izfiltrējot aļģes, un tās var pārvietoties, izspiežot no gliemežvākiem ūdens strūklu. Ķemmīšgliemenes var nodzīvot līdz 20 gadu vecumam, un to izplatības areāls ir no Spānijas Atlantijas okeāna piekrastes līdz pat Norvēģijas ziemeļiem. Baltijas jūrā sastopamas gar Bohuslēnas piekrasti un uz dienvidiem līdz Kategatam.