Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Pikša
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
  • Ja nozvejota ar žaunu tīkliem, murdiem, traļiem Atlantijas okeāna ziemeļu daļā.

Ja nozvejota ar pelaģiskiem traļiem vai āķu jedām Farēru salās.

Ja nozvejota ar pelaģisko trali Īrijas jūrā vai pie Lielbritānijas.
Uzmanīgi!
  • Ja nozvejota ar žaunu tīkliem vai āķu jedām Skagerakā, Kategatā, Ziemeļjūrā, Norvēģu jūrā, Barenca jūrā un Skotijas piekrastē.

Ja nozvejota ar pelaģisko trali Skagerakā, Kategatā, Ziemeļjūrā, Norvēģu jūrā, Barenca jūrā, Īrijas jūrā vai Islandē.

Pikša ir mencu dzimtas zivs, kas var izaugt līdz 1 m garumam un svērt vairāk nekā 14 kg. Pikšas dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļu daļā. Tās barojas ar tādiem uz grunts dzīvojošiem organismiem kā daudzsartārpiem, mīdijām, nesmādē arī sīkas zivis. Anglijā pikšas bieži lieto kā populārā “fish and chips” sastāvdaļu.

Pikša ir mencu dzimtas zivs, kas var izaugt līdz 1 m garumam un svērt vairāk nekā 14 kg. Pikšas dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļu daļā. Tās barojas ar tādiem uz grunts dzīvojošiem organismiem kā daudzsartārpiem, mīdijām, nesmādē arī sīkas zivis. Anglijā pikšas bieži lieto kā populārā “fish and chips” sastāvdaļu.