Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Pikša
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
  • Ja nozvejota ar žaunu tīkliem, murdiem, traļiem Atlantijas okeāna ziemeļu daļā.
Uzmanīgi!
  • Ja nozvejota ar tīkliem vai āķu jedām Skagerakā, Kategatā, Ziemeļjūrā, Norvēģu jūrā, Barenca jūrā un Skotijas piekrastē.
Ēdiet uz veselību!
  • Iegūts saskaņā ar MSC sertifikātu.

Pikša ir mencu dzimtas zivs, kas var izaugt līdz 1 m garumam un svērt vairāk nekā 14 kg. Pikšas dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļu daļā. Tās barojas ar tādiem uz grunts dzīvojošiem organismiem kā daudzsartārpiem, mīdijām, nesmādē arī sīkas zivis. Anglijā pikšas bieži lieto kā populārā “fish and chips” sastāvdaļu.

Pikša ir mencu dzimtas zivs, kas var izaugt līdz 1 m garumam un svērt vairāk nekā 14 kg. Pikšas dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļu daļā. Tās barojas ar tādiem uz grunts dzīvojošiem organismiem kā daudzsartārpiem, mīdijām, nesmādē arī sīkas zivis. Anglijā pikšas bieži lieto kā populārā “fish and chips” sastāvdaļu.