Plaudis

Abramis brama

Plaudis
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Ēdiet uz veselību!
Sugas populāciju stāvoklis kopumā ir stabils. Ja zvejots Latvijas iekšējos ūdeņos vai Rīgas līča piekrastē ar jebkuru atļauto zvejas rīku. Ja zvejots ar tīkliem Igaunijā.

Plaudis ir Eirāzijā plaši izplatīta suga. Sastopams stāvošos vai lēni tekošos ūdeņos. To maksimālais svars var sasniegt pat 5 kg. Minimālā garuma ierobežojums sugai nav noteikts. Vecākiem plaužiem ķermeņa krāsa iegūst zeltainu nokrāsu. 

Viena no visvairāk nozvejotajām zivju sugām Latvijas iekšējos ūdeņos.

Plaudis ir Eirāzijā plaši izplatīta suga. Sastopams stāvošos vai lēni tekošos ūdeņos. To maksimālais svars var sasniegt pat 5 kg. Minimālā garuma ierobežojums sugai nav noteikts. Vecākiem plaužiem ķermeņa krāsa iegūst zeltainu nokrāsu. 

Viena no visvairāk nozvejotajām zivju sugām Latvijas iekšējos ūdeņos.