Rauda

Rutilus rutilus

Rauda
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Nezināmas izcelsmes.
Ēdiet uz veselību!
Sugas populāciju stāvoklis ir stabils. Ja nozvejota Latvijas iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē. Ja nozvejota ar tīkliem vai murdiem Igaunijā.

Rauda ir Latvijā bieži sastopama suga visā teritorijā, dažādos ūdeņos. Svars parasti nepārsniedz 1 kg. Migrācijas laikā veiktais attālums var sasniegt 10 km. Mūža ilgums var sasniegt pat 15 gadus. Šī suga ir viena no biežāk sastopamajām zivīm makšķernieku lomos.

Rauda ir Latvijā bieži sastopama suga visā teritorijā, dažādos ūdeņos. Svars parasti nepārsniedz 1 kg. Migrācijas laikā veiktais attālums var sasniegt 10 km. Mūža ilgums var sasniegt pat 15 gadus. Šī suga ir viena no biežāk sastopamajām zivīm makšķernieku lomos.