Repsis

Coregonus albula

Repsis
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Ja nozvejots Lielajos ezeros Ziemeļamerikā.
Uzmanīgi!
Ja nozvejots Latvijas ezeros, ar žaunu tīkliem Peipusa ezerā vai tīkliem Zviedrijas iekšējos ūdeņos vai pie Botnijas līča.
Ēdiet uz veselību!

Ja nozvejots ar murdiem Peipusa ezerā, Igaunijā, vai tīkliem Mēlarens ezerā, Zviedrijā.

Sīgas un repši pieder lašveidīgo zivju kārtai. Šīs aukstu ūdeni mīlošās zivis dzīvo Ziemeļeiropas ezeros un Baltijas jūrā. Latvijā repša populācijas sastopamas vairākos Vidzemes un Latgales ezeros. Savukārt sīgai sastopamas saldūdens un migrējošas formas – tādas, kas visu mūžu pavada ezeros un tādas, kas dzīvo jūrā, bet upēs ierodas tikai uz nārstu. Saldūdens populācijas izveidojušās tikai dažos Latvijas ezeros. Repsis neizaug lielāks par 20 cm, savukārt sīga sasniedz 70 cm garumu un pat 10 kg svaru.

Sīgas un repša ikri Skandināvijā tiek uzskatīti par delikatesi. Repša minimālais nozvejas garums Latvijas ezeros ir 16 cm.

Sīgas un repši pieder lašveidīgo zivju kārtai. Šīs aukstu ūdeni mīlošās zivis dzīvo Ziemeļeiropas ezeros un Baltijas jūrā. Latvijā repša populācijas sastopamas vairākos Vidzemes un Latgales ezeros. Savukārt sīgai sastopamas saldūdens un migrējošas formas – tādas, kas visu mūžu pavada ezeros un tādas, kas dzīvo jūrā, bet upēs ierodas tikai uz nārstu. Saldūdens populācijas izveidojušās tikai dažos Latvijas ezeros. Repsis neizaug lielāks par 20 cm, savukārt sīga sasniedz 70 cm garumu un pat 10 kg svaru.

Sīgas un repša ikri Skandināvijā tiek uzskatīti par delikatesi. Repša minimālais nozvejas garums Latvijas ezeros ir 16 cm.