Salaka

Osmerus eperlanus

Salaka
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Ja nozvejots ar žaunu tīkliem vai murdiem Baltijas jūrā.
Uzmanīgi!
Ja nozvejots ar murdiem vai riņķvadu Pērnavas līcī (izņemot Latvijas piekraste, Rīgas līcis). Ja nozvejota Latvijas iekšējos ūdeņos.
Ēdiet uz veselību!

Ja nozvejota Latvijas piekrastē vai Rīgas līča ūdeņos.

Salaka ir vismazākā lašveidīgo zivju suga Latvijā, sastopama jūras un saldūdens forma. Salakas parasti dzīvo baros un pārtiek no sīkām zivīm, vēžveidīgajiem un piegrunts bezmugurkaulniekiem. Saldūdens forma Latvijā sastopama tikai dažos dziļūdens ezeros.

Rūpnieciski zvejota suga tikai Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē, kā arī populāra makšķernieku vidū upju grīvu rajonos ziemas beigās. Latvijas ezeros specializētās salaku zvejas nav. Rīgas līcī galvenokārt zvejo ziemas beigās un agri pavasarī ar tīkliem un tā arī sastopama, kā piezveja reņģu traļu zvejā, kurai ir MSC sertifikāts.
Salaka ir vismazākā lašveidīgo zivju suga Latvijā, sastopama jūras un saldūdens forma. Salakas parasti dzīvo baros un pārtiek no sīkām zivīm, vēžveidīgajiem un piegrunts bezmugurkaulniekiem. Saldūdens forma Latvijā sastopama tikai dažos dziļūdens ezeros.

Rūpnieciski zvejota suga tikai Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē, kā arī populāra makšķernieku vidū upju grīvu rajonos ziemas beigās. Latvijas ezeros specializētās salaku zvejas nav. Rīgas līcī galvenokārt zvejo ziemas beigās un agri pavasarī ar tīkliem un tā arī sastopama, kā piezveja reņģu traļu zvejā, kurai ir MSC sertifikāts.