Salate

Aspius aspius

Salate
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Ja garums ir mazāks par 45 cm. Ja nozvejota Igaunijā, jo suga ir aizsargāta.
Uzmanīgi!
Ja nozvejota vai nomakšķerētā Latvijas iekšējos ūdeņos. Mežavimbu populācijas negatīvi ietekmē dzīves vides apstākļu izmaiņas (nārsta vietu aizaugšana u.c.).
Akvakultūrā Latvijā netiek audzēta.

Salate tiek saukta arī par meža vimbu. Minimālā lomā paturamā izmēra ierobežojums ir 45 cm, taču tā var sasniegt 80 cm un vairāk. Migrācijas attālums var sasniegt pat 300 km. Baros pulcējas nārsta laikā, pavasarī. Latvijā galvenokārt sastopama lielajās upēs, kuru straujtecēs atrodamas meža vimbu nārsta vietas.  Populācija domājams ir stabila.

Salate tiek saukta arī par meža vimbu. Minimālā lomā paturamā izmēra ierobežojums ir 45 cm, taču tā var sasniegt 80 cm un vairāk. Migrācijas attālums var sasniegt pat 300 km. Baros pulcējas nārsta laikā, pavasarī. Latvijā galvenokārt sastopama lielajās upēs, kuru straujtecēs atrodamas meža vimbu nārsta vietas.  Populācija domājams ir stabila.