Sams

Silurus glanis

Sams
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!
Ja zivs garums ir mazāks par 60 cm vai ja nozvejota Igaunijas iekšējos ūdeņos.
Uzmanīgi!
Ja nozvejots savvaļā Latvijā. Samu populācijas ietekmē pārzveja un dzīves vides degradācija. Iekļauts Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā.
Ēdiet uz veselību!
Ja audzēts akvakultūrā vai ielaists dabīgās ūdenstilpēs Latvijā.

Āfrikas sams (Clarias gariepinus): 
Ja audzēts recirkulācijas sistēmās Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā vai Nīderlandē. 

Sams izmēru ziņā ir lielākā zivju suga Latvijā. Lielākais sams noķerts 2010. gadā, tā svars sasniedza 85 kg. Samu nārstam nepieciešami attīrīti bedrveida laukumi ūdenstilpju gultnēs. Lomā paturams sākot no 60 cm, lai gan tie bieži sasniedz pat 1,8 m garumu. Maksimālais dzīves ilgums var sasniegt 80 gadus, taču Latvijā tas reti pārsniedz 12 gadus. Suga izplatīta Eirāzijā, bet Latvijā sastopama Daugavas un tās pietekas Aiviekstes baseinos.

Sams izmēru ziņā ir lielākā zivju suga Latvijā. Lielākais sams noķerts 2010. gadā, tā svars sasniedza 85 kg. Samu nārstam nepieciešami attīrīti bedrveida laukumi ūdenstilpju gultnēs. Lomā paturams sākot no 60 cm, lai gan tie bieži sasniedz pat 1,8 m garumu. Maksimālais dzīves ilgums var sasniegt 80 gadus, taču Latvijā tas reti pārsniedz 12 gadus. Suga izplatīta Eirāzijā, bet Latvijā sastopama Daugavas un tās pietekas Aiviekstes baseinos.