Sīga

Coregonus lavaretus

Sīga
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!

Ja nozvejota ar žaunu tīkliem Baltijas jūrā, iekšējos ūdeņos Zviedrijā.

Uzmanīgi!
Ja nozvejota ar murdiem Baltijas jūrā, pie Zviedrijas.

Sīgas un repši pieder lašveidīgo zivju kārtai. Šīs aukstu ūdeni mīlošās zivis dzīvo Ziemeļeiropas ezeros un Baltijas jūrā. Latvijā repša populācijas sastopamas vairākos Vidzemes un Latgales ezeros. Savukārt sīgai sastopamas saldūdens un migrējošas formas – tādas, kas visu mūžu pavada ezeros un tādas, kas dzīvo jūrā, bet upēs ierodas tikai uz nārstu. Saldūdens populācijas izveidojušās tikai dažos Latvijas ezeros. Repsis neizaug lielāks par 20 cm, savukārt sīga sasniedz 70 cm garumu un pat 10 kg svaru.

Sīgas un repša ikri Skandināvijā tiek uzskatīti par delikatesi. Sīgas minimālais nozvejas izmērs jūrā ir 35 cm un ezeros – 30 cm.

Sīgas un repši pieder lašveidīgo zivju kārtai. Šīs aukstu ūdeni mīlošās zivis dzīvo Ziemeļeiropas ezeros un Baltijas jūrā. Latvijā repša populācijas sastopamas vairākos Vidzemes un Latgales ezeros. Savukārt sīgai sastopamas saldūdens un migrējošas formas – tādas, kas visu mūžu pavada ezeros un tādas, kas dzīvo jūrā, bet upēs ierodas tikai uz nārstu. Saldūdens populācijas izveidojušās tikai dažos Latvijas ezeros. Repsis neizaug lielāks par 20 cm, savukārt sīga sasniedz 70 cm garumu un pat 10 kg svaru.

Sīgas un repša ikri Skandināvijā tiek uzskatīti par delikatesi. Sīgas minimālais nozvejas izmērs jūrā ir 35 cm un ezeros – 30 cm.