Sudrabkarūsa

Carassius auratus

Sudrabkarūsa
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Ēdiet uz veselību!
Sugas populāciju stāvoklis ir stabils. Ja nozvejota Latvijas vai Igaunijas iekšējos ūdeņos.

Sudrabkarūsa Latvijā tika ievesta aptuveni 1948. gadā, taču mūsdienās vairākos ezeros izveidojušas dabiski atražojošās populācijas. Sudrabkarūsu dzīvei piemēroti dīķi un ezeri ar stāvošu ūdeni un dūņainu grunti. Svarā var sasniegt 1,5 kg, bet garums reti pārsniedz 35 cm. Noturīga pret skābekļa trūkumu ūdenī.

Sudrabkarūsa Latvijā tika ievesta aptuveni 1948. gadā, taču mūsdienās vairākos ezeros izveidojušas dabiski atražojošās populācijas. Sudrabkarūsu dzīvei piemēroti dīķi un ezeri ar stāvošu ūdeni un dūņainu grunti. Svarā var sasniegt 1,5 kg, bet garums reti pārsniedz 35 cm. Noturīga pret skābekļa trūkumu ūdenī.