Siļķe (reņģe)

Clupea harengus (Clupea harengus membras)

Siļķe (reņģe)
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!

Uzmanīgi!
Ja nozvejota ar tīkliem Baltijas jūras ziemeļu daļā (Botnijas līcis) vai Kategatā un Skagerakā. Ja nozvejota ar riņķvadiem Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (Kanāda). Ja nozvejota ar pelaģiskiem traļiem pie Īrijas un Islandes.
Ēdiet uz veselību!
Ja nozvejota ar murdiem, stāvvadiem, riņķvadiem vai pelaģiskiem traļiem Baltijas jūrā, Rīgas līcī vai Atlantijas okeāna ziemeļu daļā.

Baltijas siļķe jeb reņģe ir viena no Atlantijas siļķes pasugām. Siļķu augšanas ātrums, migrācijas raksturs un nārstošanas laiks dažādās vietās atšķiras. Reņģes dzīvo Baltijas jūrā, baros līdz 80 m dziļumam. To barību galvenokārt veido mikroskopiski vēžveidīgie. Reņģe ir ļoti nozīmīgs zvejas objekts, Latvijā nozvejo ap 20 tk. tonnu gadā.

Baltijas siļķe jeb reņģe ir viena no Atlantijas siļķes pasugām. Siļķu augšanas ātrums, migrācijas raksturs un nārstošanas laiks dažādās vietās atšķiras. Reņģes dzīvo Baltijas jūrā, baros līdz 80 m dziļumam. To barību galvenokārt veido mikroskopiski vēžveidīgie. Reņģe ir ļoti nozīmīgs zvejas objekts, Latvijā nozvejo ap 20 tk. tonnu gadā.