Siļķe (reņģe)

Clupea harengus (Clupea harengus membras)

Siļķe (reņģe)
Fotoattēli: www.latvijasdaba.lv un Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Neēdiet!

Uzmanīgi!
Ja nozvejota ar pelaģiskiem traļiem pie Īrijas un Islandes.

Ja nozvejota ar riņķvadiem Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (Kanāda).

Ja nozvejota ar pelaģisko trali vai tīkliem Botnijas līcī vai ar tīkliem Kategatā un Skagerakā.
Ēdiet uz veselību!
Ja nozvejota ar murdiem, stāvvadiem, riņķvadiem vai pelaģiskiem traļiem Baltijas jūrā, Rīgas līcī vai Atlantijas okeāna ziemeļu daļā.

Ja nozvejota ar riņķvadu Atlantijas okeāna ziemeļrietumos (ASV).

Ja nozvejota ar murdiem vai pelaģiskiem traļiem Baltijas jūrā, Rīgas līcī.

Siļķe jeb reņģe ir viena no Atlantijas siļķes pasugām. Siļķu augšanas ātrums, migrācijas raksturs un nārstošanas laiks dažādās vietās atšķiras. Reņģes dzīvo Baltijas jūrā, baros līdz 80 m dziļumam. To barību galvenokārt veido mikroskopiski vēžveidīgie. Reņģe ir ļoti nozīmīgs zvejas objekts, Latvijā nozvejo ap 20 tk. tonnu gadā.

Siļķe jeb reņģe ir viena no Atlantijas siļķes pasugām. Siļķu augšanas ātrums, migrācijas raksturs un nārstošanas laiks dažādās vietās atšķiras. Reņģes dzīvo Baltijas jūrā, baros līdz 80 m dziļumam. To barību galvenokārt veido mikroskopiski vēžveidīgie. Reņģe ir ļoti nozīmīgs zvejas objekts, Latvijā nozvejo ap 20 tk. tonnu gadā.